Toko Ekambi Deixou O Lyon E Reforça O Abha FC Da Arábia SauditaToko Ekambi deixou o Lyon e reforça o Abha FC da Arábia .